scat3 - Supply Chain Advisory - Transition Through Technology

Nytårsartikel, januar 2022

Hvad skete der med forsyningskæderne i 2021? Og hvor er vi på vej hen?

I 2021 kom forsyningskæderne i fokus:

 • CORONA: Fra 2020-chokket over sammenbrud i forsyningskæderne til irritation og begyndende nysgerrighed hos topledelse, bestyrelse og menigmand/forbruger.

 • Klima-toget kører videre – de store virksomheder agerer klimalokomotiv og udlægger at deres leverandører skal blive CO2 De små og mellemstore følger med og venter på hvordan man skal gøre. Visse startup forsyningskæder forsøger med at definere sig som klimaneutrale.

 • EU spiller ud med 2030-strategier for både bæredygtighed og digitalisering, man kræver due diligence af virksomheders forsyningskæder. 2020’erne bliver i høj grad et omstillingsårti.

 • Store virksomheder begynder at lægge frem hvor meget der skal til internt i kulturændring for at omlægge forsyningskæder til CO2 De små og mellemstore kigger på og venter for at se hvordan man griber det an.

 

 • Betydelig kapacitetpres i produktioner pga store akkumulerede backlogs fra CORONA-nedlukninger, manglende materialer, og mangel på kvalificeret arbejdskraft i produktion, lager, logistik. ”Instant” nedlukninger af fabrikker og logistik faciliteter, brande mv. betød at transportsystemet forudsigelig blev sat ud af kraft og øgede leveringstiderne yderligere.

 

 • Prisstigninger på materialer og transport vi ikke har set de sidste 10-15 år.
  Standard kost-kalkulationer skrider.

 

 • Polarisering af befolkningers holdning til CORONA-vacciner samt nye varianter rammer virksomhedernes flexibilitet ift. leveringer. Nye varianter betyder at det at gøre CORONA-indsatser bliver mere ”hverdag”, uden man dog har en klar opskrift. Brandslukning er blevet hverdag i supply chain.

 

 • Digitaliseringsbølgen inkl. Industri 4.0 (og nu 5.0) fortsætter med uformindsket kraft men blev noget overskygget af CORONAs indflydelse på den praktisk ad hoc-agtige styring af forsyningskæderne.

Hvad betyder udviklingen i 2022 (og frem):

 • I 2022 vil vi se stadig flere firmaer hvor forsyningskæden bliver en hoveddel af strategien, dens betingelser og situation pt. gøres til en konstruktiv forudsætning. Man har brug for kolossal transparens, herunder digitale løsninger for at styre operativt og taktisk.

 • 5-års strategiplanen, som paradigmemæssigt har været delvist ”aflyst” siden finanskrisen kommer frem igen, da produkterne skal ændres for at blive CO2 neutrale, og det tager tid og tilføjer store omkostninger. Forsyningskæderne vil blive ændret betydeligt i lang tid fremover.

 • De små og mellemstore virksomheder må lære af de stores omstilling ift. pandemi og ikke mindst CO2 reduktion, ellers kan udvikling og driftstabilitet ikke holdes sammen i forsyningskæderne, og målene nåes ikke til tiden.

 • Re-allokeringer af forsyningskæder, geografisk og mht. klimaaftryk på leverandører øges, lagre opbygges for at sikre tilgængelighed af varer. Udfordringen er at vælge rigtigt ift. kort og langt sigts stabilitet og leverandørers profil samt krav til egen arbejdskapital.

 • Produkters levetid øges pga. klimakravene.

 • Leverandørkæder, og måske kunder, vælges ud fra en kombineret klima og pandemi sikkerheds-scoring, disse faktorer kommer op på linje med pris og leveringsbetingelser. Ellers kommer omkostningerne bare alligevel - som CO2

 • EU ”carbon border pass” på materialer indføres i kommende år, CO2-tunge materialer kan ikke længere importeres gratis til EU.

 • Pris-rekalkulationer pga. stigende inflation kommer tilbage som tidsrøver, og hedging bliver populært igen, som i 80’erne og 90’erne.

 • Øget fokus på digitalisering af forsyningskæder samt samarbejde/datadeling på tværs af kæden indenfor områder som lagertransparens, indblik i ændringer i leverancestatus mv., så kortsigtede data bliver guld værd sammenlignet med alene at have forecast og rammeaftaler.

Løsninger som faciliterer styring af udviklingen, så man kan være på forkant og fremtidssikre forsyningskæden


scat3 leverer rådgivning til supply chain navigation og udvikler løsninger baseret på teknologier der skaber en sikkerhed for forsyningskæden for at den kan håndtere de nye normer og tendenser:


 • Metoder til vurdering af hvorledes forsyningskæden vurderes løbende af aktørerne som handler sammen, på en række parametre, mht. at have rette relevans og attraktivitet.

 • Analyse af kritiske materialer og leverandører i forsyningskæden.

 • EDI og tracking af bekræftelser og forsendelser, som er købers indgående forsyningskæde.

 • Transparens for køber således at denne kan se de forecast der er leveret til sælger reflekteres i dennes MRP og lagerbeholdninger.

 • Integration mellem systemer, interne og externe så de relevante og korrekte data flyder frit i forsyningskæden.

scat3's løsninger


scat3’s løsninger er altid udviklet udfra en supply chain strategi og proces forståelse hos kunden, og løsningerne udvikles gennem dialog for at sikre tilpasning til den individuelle organisation og dens processer.


Værktøjskassen i form af digitale produkter bringes i anvendelse når løsningen er på plads og den tekniske løsning består typisk af samspil med eksisterende interne systemer, en integrations-platform og evt. nye applikationer, samt kundens forretningspartneres systemer, f.eks. transport, ecommerce-kanaler, 3.-parts lager m.fl.


Grundlaget er løbende kontakt med marked og virksomheder, egne drift erfaringer, samt udviklede scenarier for hvorledes den observerede udvikling, vil påvirke adfærd, mønstre og regler i forsynings-kæderne, samt ikke mindst anvendelse af digitale indsatser, som vil blive taget i brug for at styre og optimere performance løbende.